Safety

Wat doet FlightLevel om de vliegveiligheid te bevorderen


Voor de uitvoering van de hiernaast staand beleid is er een Safety Management Systeem document gemaakt.
Daarin staan naast de doelen (hoofdstuk 1) en rollen en verantwoordelijkheden (hoofdstuk 2) ook een overzicht van de beschikbare documentatie en waar die te vinden is (hoofdstuk 3), o.a. op deze website.
In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe meldingen die betrekking hebben op de veiligheid worden behandeld in een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Doel daarvan is niet om een schuldige te zoeken, maar de oorzaak te achterhalen en maatregelen te nemen die de kans op herhaling verkleint.

Als er externe meldingen of informatie in behandeling zijn volgens de PDCA cyclus is de status daarvan te vinden in:
 • Overzicht externe meldingen [Nu niets actief].
Als er interne meldingen in behandeling zijn volgens de PDCA cyclus is de status daarvan te vinden in:
 • Overzicht interne meldingen.
  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
  • Mogelijk gevaarlijke situaties, daarbij is er nog niets gebeurd
  • Daadwerkelijke incidenten
Een ander onderdeel voor het managen van risico's met de PDCA cyclus is het:

De belangrijkste resultaten daarvan worden gepubliceerd als: Ook staat in hoofdstuk 4 beschreven hoe meldingen die de veiligheid betreffen moeten worden gedaan.

Ten slotte staat er beschreven hoe om te gaan met wijzigingen in de DTO (hoofdstuk 5, change management) en hoe de veiligheid en het gebruik van het document wordt gegarandeerd (hoofdstuk 6). Als laatste is er een Emergency Response Plan voor het geval er iets ernstigs gebeurt.

Een belangrijke basis voor dit proces is dat veiligheidszaken worden gemeld, in ieder geval bij FlightLevel en in sommige gveallen tevens bij de overheid (zie andere menu items hierboven).
Zoals gezegd is het belangrijk voor het veiligheids management proces dat veiligheidszaken worden gemeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: Beide documenten kunnen worden gedownload en met de hand of elektronisch worden ingevuld. Vervolgens moeten ze dan in de rode brievenbus op het FlighLevel kantoor gedaan worden of via onderstaand formulier via een beveiligde https: verbinding worden geupload.

Er kan ook contact worden opgenomen met dto@flightlevel.eu, waarbij men zich wel moet realiseren dat email net zo openbaar is als een briefkaart.
Voor sommige incidenten geldt dat ze daarnaast ook(!) gemeld moeten worden bij de overheid via https://www.aviationreporting.eu/, zie daarvoor het andere bovenstaande menu item.

Stuur hier een ingevuld formulier op via een beveiligde verbinding


Formulier tijdelijk offline gehaald, stuur je melding via de mail svp.
Voor sommige incidenten geldt dat ze niet alleen bij FlightLevel gemeld moeten worden, maar daarnaast ook(!) bij de overheid volgens de regelingen EU 376/2014 en EU 2015/1018:

Kies op https://www.ilent.nl/onderwerpen/voorvallen-luchtvaart voor "meldformulier Melding voorval General Aviation" of makkelijker rapporteer de occurance via https://aviationreporting.eu/
Het gaat daarbij om, zoals afkomstig uit EU 2015/1018 :

Air operations
 • Unintentional loss of control.
 • Landing outside of intended landing area.
 • Inability or failure to achieve required aircraft performance expected in normal conditions during take-off, climb or landing.
 • Runway incursion.
 • Runway excursion.
 • Any flight which has been performed with an aircraft which was not airworthy, or for which flight preparation was not completed, which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.
 • Unintended flight into IMC (Instrument Meteorological Conditions) conditions of aircraft not IFR (Instrument flight rules) certified, or a pilot not qualified for IFR, which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.
Technical occurrences
 • Abnormal severe vibration (for example: aileron or elevator ‘flutter’, or of propeller).
 • Any flight control not functioning correctly or disconnected.
 • A failure or substantial deterioration of the aircraft structure.
 • A loss of any part of the aircraft structure or installation in flight.
 • A failure of an engine, rotor, propeller, fuel system or other essential system.
 • Leakage of any fluid which resulted in a fire hazard or possible hazardous contamination of aircraft structure, systems or equipment, or risk to occupants.
Interaction with air navigation services and air traffic management
 • Interaction with air navigation services (for example: incorrect services provided, conflicting communications or deviation from clearance) which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.
 • Airspace infringement.
Emergencies and other critical situations
 • Any occurrence leading to an emergency call.
 • Fire, explosion, smoke, toxic gases or toxic fumes in the aircraft.
 • Incapacitation of the pilot leading to inability to perform any duty.
External environment and meteorology
 • A collision on the ground or in the air, with another aircraft, terrain or obstacle or vehicle.
 • A near collision, on the ground or in the air, with another aircraft, terrain or obstacle or vehicle requiring an emergency avoidance manoeuvre to avoid a collision.
 • Wildlife strike including bird strike which resulted in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service.
 • Interference with the aircraft by firearms, fireworks, flying kites, laser illumination, high powered lights lasers, Remotely Piloted Aircraft Systems, model aircraft or by similar means.
 • A lightning strike resulting in damage to or loss of functions of the aircraft.
 • Severe turbulence encounter which resulted in injury to aircraft occupants or in the need for a post-flight turbulence damage check of the aircraft.
 • Icing including carburettor icing which has or could have endangered the aircraft, its occupants or any other person.