Skip to main content

FlightLevel veiligheidsbouwwerk

Safety management system

Bij FlightLevel B.V. staat veiligheid altijd voorop. Het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van al onze activiteiten te garanderen. Om dat te waarborgen, hebben we een Safety Management Systeem opgezet. Het doel van het Safety Management Systeem is:

 • Het voorkomen van ongelukken;
 • Verhogen van het veiligheidsniveau;
 • Vergroten van de kennis omtrent veilige operaties;
 • Het aanmoedigen van een cultuur waarin het melden van (veiligheids)problemen is bedoeld om van te leren en om te verbeteren, niet om individuen te beschuldigen.

Het Safety Management Team van FlightLevel bestaat uit 4 personen:

 • Homme Jonkman: Directeur FlightLevel
 • Gerrit Mulder: Head of Training
 • Martin Hansen: Safety Manager
 • Harm Zwanenburg: Instructor


Het Safety Management Team komt 4x per jaar bij elkaar om:

 • De meldingen te bespreken;
 • Het SMS te evalueren;
 • Safety Bulletins uit te brengen;
 • Het veiligheidsbeleid te bepalen/bij te stellen;
 • Etc.