Vluchtvoorbereiding

Aviate, Navigate, Communicate


Bij het uitvoeren van een vlucht wordt de vuistregel Aviate, Navigate, Communicate veel gebruikt om duidelijk te maken waar de prioriteiten van de vlieger moeten liggen: eerst vliegen, dan zorgen dat je de juiste route vliegt, en tenslotte communiceren met de luchtverkeersleiding.

Aviate, Navigate, Communicate begint al ruim voorafgaand aan de vlucht, op de grond. Op deze pagina geven we een overzicht van de stappen die de vlieger kan volgen om de vluchtvoorbereiding zo goed mogelijk uit te voeren.

Bij de vluchtvoorbereiding dient de vlieger aandacht te schenken aan de volgende items:

  • Is de weersverwachting zodanig dat vliegen mogelijk is? (zie hieronder)
  • Zijn er beperkende factoren in het spel (zoals afgesloten vlieggebieden, verkeersgebieden (control zones) die bij de geplande vlucht moeten worden doorkruist)? (zie hieronder)
  • Moet er een vliegplan worden ingediend? (zie hieronder)
  • Wat is het navigatieplan, inclusief routes naar eventuele uitwijkvelden? Wat zijn de actuele naderings- en vliegveldkaarten? (zie hieronder)
  • Is het vliegtuig beschikbaar? (zie hieronder)
  • Zijn persoonlijke documenten aanwezig? (zie hieronder)

Weersverwachting


Voor vluchten binnen Nederland biedt het KNMI METAR en TAF informatie van Nederlandse vliegvelden.

METAR informatie is beschikbaar op :

TAF informatie is beschikbaar op

Via de website https://www.luchtvaartmeteo.nl is een uitgebreide weer-briefing te raadplegen voor piloten. Hiervoor dient wel een login aangevraagd te worden. Deze zijn voor leden van KNVvL en AOPA inbegrepen in hun lidmaatschap.

Voor vluchten buiten Nederland kan de website https://www.aviationweather.gov worden gebruikt. Deze website biedt in het top-menu een search optie (zie figuur hiernaast) waarin de ICAO identifier van het gewenste vliegveld kan worden ingevuld.
Na het invullen van EHGG in een zoekvenster verschijnt een pagina met de METAR/TAF beschrijving (zie figuur links) waarin de weersinformatie wordt gegeven. Daarbij horen ook links naar pagina's die de weersinformatie uitgebreider rapporteren.

Beperkende factoren


Actuele informatie over beperkende factoren, zaken waarvan de vlieger op de hoogte moet zijn e.d. worden gepubliceerd in Notices to Airmen (NOTAMS).

Notams van vliegvelden en vlieggebieden zijn beschikbaar via de website https://www.notams.faa.gov/.

Vul in het invulveld de namen van de gewenste vliegvelden en/of luchtverkeersgebieden (FIRs) en kies dan View NOTAMS om de gewenste notams op te vragen (zie figuur hiernaast)

De Aeronautical Chart van Nederland geeft, behalve de naam van de Nederlandse FIR (EHAA) ook die van de FIRs van de omringende landen.

Bij vluchten van of naar naar gecontroleerde vliegvelden of naar het buitenland moet een vliegplan worden ingevuld.

Luchtverkeersleiding Nederland biedt een website aan waar vliegers vliegplannen kunnen indienen: https://www.homebriefing.nl (zie figuur hiernaast)

Het invullen van vlieplannen wordt behandeld tijdens de praktijklessen.

het Navigatieplan


Hoewel met de komst van de GPS het aantrekkelijk lijkt te zijn geworden om simpelweg op de GPS te vertrouwen is het bij de PPL opleiding (terecht) vereist dat vliegers een navigatieplan kunnen opstellen. Bij het maken van een navigatieplan wordt de vlieger expliciet geconfronteerd met vlieggebieden die verboden zijn, dan wel gebieden waar beperkingen gelden; daarnaast geeft een navigatieplan een fall-back mocht hetzij de GPS uitvallen of (hoe onwaarschijnlijk ook) het elektrisch systeem van het vliegtuig zelf.

Een leeg navigatieplan formulier kan hier worden gedownload.

Hoe navigatieplannen moeten worden ingevuld en hoe ze moeten worden gebruikt wordt behandeld tijdens de praktijklessen. Zorg er in ieder geval ook voor dat u voorafgaand aan uw vlucht hebt gecontroleerd of de frequenties van de radiostations waarmee u wilt communiceren kloppen. Soms zijn frequenties (tijdelijk) veranderd. Als dat gebeurt dan zijn dergelijke wijzigingen vermeld in NOTAMS.

Bij de voorbereiding van een navigatieplan is een vereiste dat de vlieger de beschikking heeft over de officiële, meest recente vliegkaarten. Dat heeft niet alleen betrekking op de Aeronautical Chart van Nederland, maar ook op de naderings- en landingskaarten van de bezochte vliegvelden: het vliegveld van vertrek, het bestemmings vliegveld alsmede de vliegkaarten van de uitwijkvelden.

Flightlevel biedt de officiële Jeppesen vliegkaarten aan gebruikers van haar vliegtuigen aan. Beschikbaar is de actuele VFR informatie van alle Europese vlegvelden alsmede de actuele IFR informatie van alle IFR velden in noord Europa (alle velden ten noorden van Parijs).
Geïnteresseerde FlightLevel-vliegers wordt aangeraden contact op te nemen met Peter Bremer en/of Frank Brokken (zie de contact pagina voor contactgegevens).

Hieronder vindt u als illustratie van de kwaliteit van de beschikbare kaarten de naderingskaart van vliegveld Borkum (EDWR):